ข่าวสาร
  กระจก
กระจก ถือได้ว่าเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อวงการสถาปัตยกรรมในยุคหนึ่งและเป็นที่นิยมใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการค้นพบวัสดุที่มีคุณค่ามหาศาลที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างดินทรายกับสูตรทางเคมี จนกลายมาเป็นวัสดุที่มีความโปร่งแสงและแข็งเหมือนหิน โดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนมานานกว่า 4,000 ปีและด้วยคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นๆ ก็คือสามารถมองทะลุและให้แสงผ่านได้ จึงถูกนำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในอย่างมากมาย และได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้จากผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ในตลาดวัสดุก่อสร้างบ้านเรามีกระจกอยู่มากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปซึ่งผู้บริโภคควรที่จะมีความรู้อยู่บ้างเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ได้ถูกประเภท เหมาะสมกับคุณสมบัติของกระจกในแต่ละชนิด เช่น คุณสมบัติในการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร คุณสมบัติในการป้องกันอันตรายเมื่อเกิดการแตกร้าว เป็นต้น แต่ถ้ากล่าวถึงคุณสมบัติของกระจกที่ส่งผลกระทบต่อที่ว่างในงานออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นอาจแบ่งได้เป็น 4 ชนิดด้วยกัน ซึ่งในแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่ส่งผลกระทบต่อที่ว่างแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักในการออกแบบได้คือ กระจกโปร่งใส เป็นกระจกที่สามารถมองทะลุผ่านระหว่างที่ว่างที่ถูกแบ่งแยกพื้นที่ด้วยกระจกโปร่งใสได้ ซึ่งพื้นที่ว่างนั้นจะไม่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง แต่กลับสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยมุมมองที่มองทะลุผ่านได้ ดังนั้นการเลือกใช้กระจกโปร่งใสจึงนิยมใช้เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ว่างให้เกิดมุมมองเชื่อมโยงถึงกันได้ในทุกๆ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นผิวของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังหรือหลังคาก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความรู้สึกโปร่งโล่งของที่ว่าง ความต้องการแสงธรรมชาติและมุมมองที่ดีจากสภาพแวดล้อม แต่ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สอย ปริมาณ แสงและความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารด้วยเพราะมีตัวอย่างงานหลายชิ้นที่เปิดช่องเปิดกว้างโดยใช้กระจกโปร่งใสเพื่อความสวยงามของตัวอาคาร แต่การใช้งานจริงกลับต้องปิดม่านตลอดเวลาอันเนื่องจากเลือกใช้ไม่เหมาะกับหน้าที่ใช้สอยของพื้นที่นั้นๆ ทั้งในเรื่องของมุมมองที่ขาดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สอยและความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารมากจนเกินไป กระจกโปร่งแสง เป็นกระจกที่ยอมให้แสงทะลุผ่านแต่ไม่สามารถมองทะลุผ่านได้ อาจเห็นเป็นเงาลางๆ เมื่อวัตถุเข้าใกล้กระจกมากๆ ดังนั้นพื้นที่ว่างที่ถูกแบ่งแยกด้วยกระจกโปร่งแสงถึงสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่ถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนแต่ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันทางแสงสว่าง คือสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของปริมาณแสงสว่างระหว่างพื้นที่ทั้งสองที่ถูกกั้นด้วยกระจกโปร่งแสงอีกด้วย กระจกโปร่งแสงจึงนิยมนำมาใช้แบ่งพื้นที่ว่างที่ต้องการปิดบังมุมมองเพื่อความเป็นส่วนตัว แต่ยังสามารถให้แสงสว่างผ่านเข้ามาได้โดยแสงที่ผ่านเข้ามานั้นจะถูกกรองด้วยตัวกระจกระดับหนึ่ง ทำให้ได้แสงที่มีความนวลตามากยิ่งขึ้น กระจกทึบแสง เป็นกระจกชนิดที่ไม่สามารถให้ทั้งแสงและมุมมองทะลุผ่านไปได้ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญจากวัสดุทึบแสงชนิดอื่นๆ เช่น ไม้ หรือผนังก่ออิฐฉาบปูน นั่นคือความมันเงาของเนื้อกระจก ดังนั้นกระจกทึบแสงจึงไม่ค่อยถูกนำมาใช้เพื่อแบ่งพื้นที่ว่างเหมือนกับไม้ในงานตกแต่งภายใน เนื่องจากความมันเงาในตัวของวัสดุเองที่ให้ความรู้สึกทันสมัย โดยสามารถเลือกใช้สีต่างๆ ได้ตามความต้องการหรือบางครั้งอาจดัดตัวกระจกให้โค้งเว้า เพื่อสร้างความรู้สึกที่ลื่นไหลมากขึ้นจากความมันเงาเดิมหรือใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ ในการตกแต่งที่ดูมีความทันสมัยร่วมกัน กระจกเงา มีคุณสมบัติเหมือนกระจกทึบแสง แตกต่างกันที่สารฉาบกระจกที่ทำให้กระจกเงาสามารถสะท้อนแสงได้เต็มที่เมื่อมีวัตถุอยู่ข้างหน้า กระจกเงาจะสะท้อนภาพของวัตถุนั้นลึกเข้าไปในกระจก ยิ่งวัตถุห่างจากกระจกมากเท่าไหร่ ภาพที่ปรากฏในกระจกก็ยิ่งลึกตามไปด้วย จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้กระเงาถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสะท้อนภาพ เช่น กระจกส่องหน้าในห้องน้ำ กระจกในห้องลองเสื้อผ้า เป็นต้น นอกจากนี้แล้วนักออกแบบยังนิยมใช้กระจกเงาเพื่อช่วยสะท้อนพื้นที่ว่างทำให้เกิดความรู้สึกกว้างขวางขึ้น หรือจัดวางกระจกเงาในมุมที่สะท้อนให้เกิดมุมมองแปลกใหม่ขึ้นมาได้ กระจกทั้งสี่ประเภทนิยมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อพื้นที่ว่าง จากการเลือกใช้กระจกแต่ละประเภท ซึ่งทุกวันนี้ผู้ผลิตกระจกได้มีการคิดค้นวัสดุกระจกให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในอาคารอย่างมาก ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคและสถาปนิกผู้ออกแบบที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจ และก้าวให้ทันพัฒนาการเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้กระจกให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงเวลา เพื่อประหยัดพลังงานและไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการใช้พลังงานของโลกเกินไป โดยลดข้อจำกัดของกระจกเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการใช้งานให้มากที่สุด แล้วกระจกก็จะไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกให้ร้อนรุ่มต่องานสถาปัตยกรรมอีกต่อไป....

บริษัท เพอร์เฟค บิลเดอร์ 2001 จำกัด
"บริษัทรับสร้างบ้าน" "รับสร้างบ้านสวย"

เพื่อความสุขของคนรักบ้าน
เรา Perfect Builder 2001 Co., Ltd.
"สร้างบ้าน" พิถีพิถันทุกขั้นตอนการ
"สร้างบ้าน" ทั้งการออกแบบ
การคัดสรรวัสดุและทีมงานคุณภาพ
เพื่อบ้านของคุณ....

2011©copyright perfectbuilder.co.th