บริษัท เพอร์เฟค บิลเดอร์ 2001 จำกัด คือ บริษัทรับสร้างบ้าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดย นายเกรียงสิทธิ์ ตุรพงศ์พิพัฒน์และทีมงานสถาปนิก วิศวกร พร้อมช่างแรงงานในส่วนต่างๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย กว่า 20 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการของ “คนรักบ้าน” ที่ต้องการจะมีบ้านที่มีคุณภาพที่ดี ก่อสร้างบ้าน โดย”ทีมงานคุณภาพ” ที่มีมาตราฐานในการก่อสร้างที่ดี ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง พร้อมตอบสนองในด้านประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ด้านความสวยงามที่กลมกลืนและลงตัวในทุกมุมมองสมความต้องการของ “คนรักบ้าน”

ทีมงานคุณภาพ สร้างบ้านคุณ

บริษัท เพอร์เฟค บิลเดอร์ 2001 จำกัด เน้นหลักการทำงาน “ตรงตามกำหนด ควบคุมงบ ครบคุณภาพ” เพื่อให้การทำงาน รับสร้างบ้าน มีประสิทธิภาพเต็มที่ ทีมงานในส่วนต่างๆ ได้พิถีพิถันในการทำงาน เพื่อให้คุ้มค่าและเกิดความพึงพอใจของ “คนรักบ้าน” เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุ้มค่า และเกิดความพึงพอใจของ “คนรักบ้าน” เป็นสิ่งสำคัญ โดยเริ่มที่ทีม ออกแบบบ้าน เป็นผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานในด้านสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นออกแบบพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิต และความสัมพันธ์ทางการใช้ชีวิต ในครอบครัว ทีมงานก่อ สร้างบ้าน และช่างแรงงาน ต่างๆ มุ่งเน้นใส่ใจในการ ก่อสร้างบ้าน ทุกรายละเอียด เพื่อให้บ้าน ของท่านเกิดความแข็งแรงควบคู่กับความสวยงาม ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม โดยมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด และควบคุมเวลาให้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้กับ “คนรักบ้าน” เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างเต็มที่ ทีมงานบริการ หลังการขาย มุ่งเน้นรับผิดชอบ ผลงานด้วยความจริงใจ คอยดูแล และให้บริการอย่างเต็มที่เพื่อให้ เกิดความพอใจสูงสุดของ “คนรักบ้าน”