เรา Perfect builder 2001 พิถีพิถันทุกขั้นตอนในการดำเนินงานก่อสร้างบ้าน

โดยมีรายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างบางส่วน ดังนี้

1 งานตอกเสาเข็ม
1 งานตอกเสาเข็ม
2 เสาเข็มตอก
2 เสาเข็มตอก
3 งานเสาเข็มเจาะ
3 งานเสาเข็มเจาะ
4 งานเสาเข็มเจาะ
4 งานเสาเข็มเจาะ
5 เทคอนกรีต คานคอดิน
5 เทคอนกรีต คานคอดิน
6 งานหล่อฐานราก
6 งานหล่อฐานราก
7 ปูนทรายรองใต้คานคอดิน
7 ปูนทรายรองใต้คานคอดิน
8 เดินท่อป้องกันปลวก
8 เดินท่อป้องกันปลวก
9 คานคอดิน และพื้นชั้นล่าง
9 คานคอดิน และพื้นชั้นล่าง
10 เสาโครงสร้างเหล็ก และการบ่มคอนกรีตเสา
10 เสาโครงสร้างเหล็ก และการบ่มคอนกรีตเสา
11 เสาชั้นล่าง
11 เสาชั้นล่าง
12 คานชั้นสอง
12 คานชั้นสอง
13 งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา
13 งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา
14 งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา
14 งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา
15 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก
15 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก
16 งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ
16 งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ
17 งานมุงหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน
17 งานมุงหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน
18 งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ หล่อเสาเอ็นทับหลัง
18 งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ หล่อเสาเอ็นทับหลัง
19 งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ หล่อเสาเอ็นทับหลัง
19 งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ หล่อเสาเอ็นทับหลัง
20 เดินท่อไฟ ฝังผนังก่ออิฐ
20 เดินท่อไฟ ฝังผนังก่ออิฐ
21 เดินท่อไฟ ฝังผนังก่ออิฐ
21 เดินท่อไฟ ฝังผนังก่ออิฐ
22 เดินท่อไฟ ฝังผนังก่ออิฐ
22 เดินท่อไฟ ฝังผนังก่ออิฐ
23 เดินท่อไฟเหนือฝ้าเพดาน
23 เดินท่อไฟเหนือฝ้าเพดาน
24 ฉาบปูนผนังภายใน
24 ฉาบปูนผนังภายใน
25 ฉาบปูนผนังภายใน
25 ฉาบปูนผนังภายใน
26 งานฉาบปูนภายนอก ติดตั้งแผงบังแดด
26 งานฉาบปูนภายนอก ติดตั้งแผงบังแดด
27 เดินท่อประปา และสุขาภิบาลใต้พื้นห้องน้ำ
27 เดินท่อประปา และสุขาภิบาลใต้พื้นห้องน้ำ
28 งานปูกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์
28 งานปูกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์
29 งานปูกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์
29 งานปูกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์
30 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ
30 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ
31 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ
31 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ
32 งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้
32 งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้
33 งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้
33 งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้
34 แผ่นรองเตรียมปูพื้นไม้ Laminate
34 แผ่นรองเตรียมปูพื้นไม้ Laminate
35 งานปูพื้นไม้ Laminate
35 งานปูพื้นไม้ Laminate
36 งานปูพื้นไม้ปาร์เก้
36 งานปูพื้นไม้ปาร์เก้
37 งานปูพื้นไม้ปาร์เก้
37 งานปูพื้นไม้ปาร์เก้
38 งานบันไดไม้ แม่บันไดไม้
38 งานบันไดไม้ แม่บันไดไม้
39 งานบันไดไม้ แม่บันไดคอนกรีต
39 งานบันไดไม้ แม่บันไดคอนกรีต
40 งานทาสีผนัง
40 งานทาสีผนัง
41 ทาสีผนังภายนอกและติดตั้งแผงบังแดด
41 ทาสีผนังภายนอกและติดตั้งแผงบังแดด
42 งานทาสีผนังภายนอก
42 งานทาสีผนังภายนอก
43 เฉลียงทางเข้าบ้าน
43 เฉลียงทางเข้าบ้าน
44 ปูกระเบื้องห้องน้ำ
44 ปูกระเบื้องห้องน้ำ