ผลงานสร้างบ้านปี 2017

คุณพิมพวรรณ

วังหิน ลาดพร้าง กรุงเทพ

คุณธิดารัตน์

อ. สามพราน จ. นครปฐม

คุณสุลลิตา, คุณทรงพล

อ. เมือง จ. ปทุมธานี

คุณสมศักดิ์

หนองแขม กรุงเทพฯ

คุณบดินทร์

บางพลัด กรุงเทพฯ

คุณอรนุช

ม.กฤษดานคร 20 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม.

คุณสุนีย์

ซ.ชินเขต งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ

คุณชาญ

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ