ผลงานสร้างบ้านปี 2017
คุณธิดารัตน์

http://aj-smith.com/?feed=rss2 แบบบ้าน : แบบบ้านของเจ้าของบ้าน

buy provigil in the uk สถานที่ก่อสร้าง : อ. สามพราน จ. นครปฐม

งานตอกเสาเข็ม #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
ตอกเสาเข็ม #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานหล่อ ฐานราก #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานนั่งร้านยกพื้นบ้านและเตรียมเหล็กเสริม คานชั้นล่าง #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานประกอบแบบข้าง คานชั้นล่าง #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานคานชั้นล่างและงานเดินท่อน้ำยากันปลวก #รับสร้างบ้านนครปฐม(สามพราน)
งานฉีดน้ำยากันปลวก #รับสร้างบ้านนครปฐม(สามพราน)
งานพื้น ชั้นล่างและพื้นทางลาด และงานเข้าแบบหล่อเสา #รับสร้างบ้านนครปฐม
งาน เหล็กเสริม คาน ชั้น 2 #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานคาน ค.ส.ล ชั้น 2 #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ ชั้น 2 เตรียมเทคอนกรีตทับหน้า #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา ชั้น 1,2และหลังคา ค.ส.ล #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานติดตั้ง โครงหลังคา #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานมุงหลังคา METAL SHEET #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานผนังก่อิฐ #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานผนังก่ออิฐ #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานผนังก่ออิฐ ชั้น 2 #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานผนังก่ออิฐ #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานก่ออิฐผนัง #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานฉาบปูนผนังภายใน @รับสร้างบ้านนครปฐม สามพราน
งานฉาบปูนภายใน @รับสร้างบ้านนครปฐม สามพราน
งานฉาบปูนผนัง @รับสร้างบ้านนครปฐม สามพราน
ฉาบปูนภายนอก @รับสร้างบ้านนครปฐม สามพราน
งานฉาบปูนภายนอก @รับสร้างบ้านนครปฐม สามพราน
งานฉาบปูนภาบนอก @รับสร้างบ้านนครปฐม
งานฉาบปูนผนังภายนอก #รับสร้างบ้านนครปฐม สามพราน