ผลงานสร้างบ้านปี 2011
คุณธเนศ ปัทมปาณีวงศ์

แบบบ้าน : พิเศษ (ออกแบบใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงห้วยขวาง(บางซื่อฝั่งใต้) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ
งานเสาเข็มเจาะ
งานเข้าแบบคานชั้น 1
งานเทคอนกรีต คานชั้น 1
งานคานชั้น 1
งานคานชั้น 1และเดินท่อน้ำยากันปลวก
งานพื้นสำเร็จ ชั้น 1
งานประกอบแบบเสา ชั้น 1
งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 1