ผลงานสร้างบ้านปี 2012
คุณบุญเลิศ

แบบบ้าน : SERIES F 202

สถานที่ก่อสร้าง : ถ.พุทธมณฑล สาย 4

งานตอกเสาเข็ม
งานฐานราก
งานฐานรากและปรับดินเตรียมเทปูนทรายรองท้องคาน
งานปูนทรายรองท้องคานและงานเหล็กเสริมคาน ชั้นล่าง
งานไม้แบบคาน
งานเทคอนกรีตคานชั้นล่าง
ตั้งนั่งร้านคานชั้น2
งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้น1,2
งานคาน พื้น เสา ชั้น 1,2
งานบันได ค.ส.ล และงานก่ออิฐ
งานก่ออิฐชั้นล่าง
ก่ออิฐชั้นล่าง
งานก่ออิฐชั้น2 และติดตั้งโครงหลังคา
มุงกระเบื้องหลังคา
งานฉาบปูนภายใน
งานฉาบปูนภายนอกและติดตั้งบัวปูน
งานฉาบปูนผนังภายนอก
งานฉานปูนผนังภายนอกและติดตั้งบัวปูน
ปูกระเบื้องห้องน้ำ
ปูกระเบื้องระเบียง
ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พื้นโถงชั้นล่าง
งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน
ปิดแผ่นฝ้าเพดาน
งานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม
งานภายใน ฝ้าเพดาน พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ และหน้าต่างอลูมิเนียม
ติดตั้งบันไดไม้