ผลงานสร้างบ้านปี 2017
คุณพิมพวรรณ

แบบบ้าน : TINY 02

สถานที่ก่อสร้าง : วังหิน ลาดพร้าง กรุงเทพ

งานเสาเข็มเจาะ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานหล่อฐานราก#รับสร้างบ้านกรุงเทพ (วังหิน)
งานคาน ค.ส.ล ชั้นล่าง งานเดินท่อน้ำยากันปลวกและฉีด พ่น น้ำยากันปลวก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ เตรียมเทคอนกรีตทับหน้า #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานเข้าแบบหล่อเสา #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานเทคอนกรีตพื้น ชั้นล่าง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
เข้าแบบคาน ชั้น 2 เตรียมเทคอนกรีต #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานก่ออิฐ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานติดตั้งโครงหลังคา #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานก่ออิฐ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานก่ออิฐ และงานมุงกระเบื้องหลังคา #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานฉาบปูนผนังภายใน โถงบันได #รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
งานฉาบปูน ผนังภายใน #รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
งานฉาบปูนผนังภายนอก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
งานฉาบปูนผนังภายนอก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานปูกระเบื้อง ห้องน้ำ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานปูกระเบื้องพื้น โถง ชั้นบน #รับสร้างกรุงเทพ
งานติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม และปูกระเบื้องพื้น โถง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานทาสีผนังภายใน @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
งานทาสีผนังภายนอก @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
งานบันได @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
โถง ภายใน @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
ส่วนครัว กว้างขวาง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
งานห้องน้ำ สวย @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
บันได สวย ดูทันสมัย @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
บันได สวย @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
ห้องพระ ชั้นลอยเหนือชานพักบันได @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
ห้องนอน สวย กว้างขวาง @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว
บ้านเสร็จ สวย @รับสร้างบ้านกรุงเทพ ลาดพร้าว