ผลงานสร้างบ้านปี 2013
คุณมณีวรรณ

แบบบ้าน : PF-243

สถานที่ก่อสร้าง : ม.ชลลดา บางบัวทอง

งานปูกระเบื้องพื้นและงานฝ้าเพดาน
งานก่ออิฐชั้น1
งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา ชั้น1,2
งานพื้น เสา ชั้น2
งานเสาเข็มเจาะ
งานเสาตอม่อ และเตรียมบ่าม้ารับท้องคานชั้นล่าง
งานทาสีรองพื้น กันด่าง
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ
งานคานชั้น1
งานคาน พื้น เสา ชั้น1
งานฝ้าเพดานภายใน
งานฉาบปูนผนังภายนอกและมุงกระเบื้องหลังคา
งานฉาบปูนผนังภายใน
งานมุงกระเบื้องหลังคา
งานติดตั้งบันไดไม้
งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม
บ้านเสร็จสวย
งานโถงภายใน
ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
งานทาสีภายนอก