ผลงานสร้างบ้านปี 2018
คุณศรียุพิน

แบบบ้าน : แบบบ้านของเจ้าของบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : ถ.สิรินธร บางพลัด กรุงเทพฯ

งานเสาเข็มเจาะ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานหล่อฐานราก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานหล่อ คาน ชั้นล่าง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานเดินท่อน้ำยากันปลวกและฉีดพ่นน้ำยากันปลวก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานพื้น ชั้นล่าง @รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานเสา ชั้นล่าง @รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานคาน ชั้น 2 @รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานเหล็กเสริม และปิดแบบหล่อ คาน ชั้น 2 @รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานคาน ชั้น 2และงานพื้น ชั้น 2@รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานพื้น หล่อในที่ ชั้น 2 @รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานเทคอนกรีต พื้นหล่อในที่ ชั้น 2 @รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 2 @รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานเสา ชั้น 2 @รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งาน พื้น เสา ชั้น 2 #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา ชั้น 1,2 #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานโครงสร้าง ค.ส.ล บันได #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
โครงหลังคา เหล็ก เตรียมมุงหลังคา #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานมุงกระเบื้องหลังคา #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานก่ออิฐ ชั้นล่าง @รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
ก่ออิฐ ชั้นล่าง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานก่ออิฐ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางพลัด
งานก่ออิฐ ชั้น 2 #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางพลัด
งานฉาบปูนผนังภายใน
งานฉาบปูนผนังภายนอก
ห้แงน้ำปูกระเบื้อง สวย
ปูกระเบื้องพื้น ห้องน้ำ
งานฝ้าเพดานภายใน
งานฝ้าเพดาน ภายนอก