ผลงานสร้างบ้านปี 2018
คุณศรียุพิน

แบบบ้าน : แบบบ้านของเจ้าของบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : ถ.สิรินธร บางพลัด กรุงเทพฯ

งานเสาเข็มเจาะ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานหล่อฐานราก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานหล่อ คาน ชั้นล่าง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร
งานเดินท่อน้ำยากันปลวกและฉีดพ่นน้ำยากันปลวก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ สิรินธร