ผลงานสร้างบ้านปี 2012
คุณสปัณทิพย์

แบบบ้าน : PF-254 ปรับแบบ

สถานที่ก่อสร้าง : ถ.เอกชัย กรุงเทพฯ

ก่ออิฐ ชั้น1 และติดตั้งโครงหลังคา
งานเสาเข็มเจาะ
เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ
งานฐานราก
เตรียมเทคอนกรีตฐานราก
ท่านเจ้าของบ้าน ทำพิธีตั้งเสาเอก
งานเทปูนทรายรองท้องคาน ชั้นล่างและลงเหล็กเสริมคาน
งานคาน ชั้นล่าง
คาน ชั้นล่าง
งานพื้น ชั้นล่าง,เสา ชั้นล่าง และตั้งนั่งร้านรับคาน ชั้น 2
คาน พื้น เสา ชั้น2
เทคอนกรีต พื้นห้องน้ำ ชั้น 2
แบบหล่อคาน ชั้น 2
คานและพื้นห้องน้ำ ชั้น 2
งานโครงหลังคาแล้วเสร็จ และง่นก่ออิฐ ชั้น 2
งาน คาน พื้น เสา ชั้น2
งานก่ออิฐและมุงกระเบื้องหลังคา
งานฉาบปูนภายใน
ฉาบปูนผนังภายใน
งานฉาบปูนภายนอก และติดบัวปูน
งานฉาบปูนผนังภายนอก
งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
งานฝ้าเพดาน
งานพื้นปูกระเยื้องแกรนิตโต้และงานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม
ติดตั้งแผงบังตา แผงบังแดดและราวกันตกระเบียง
งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง ห้องครัว และแผงระแนงระบายอากาศ
ติดตั้งราวกันตกไม้และบันไดไม้
งานบันไดไม้
ราวกันตกไม้
งานพื้นกระเบื้องพื้นและทาสีผนัง ชั้นล่าง
งานกระเบื้องพื้นและทาสีผนัง ชั้นบน
งานทาสีผนัง ภายนอก
งานก่ออิฐ ชั้น 2 และติดตั้งโครงหลังคา