ผลงานสร้างบ้านปี 2017
คุณสมศักดิ์

แบบบ้าน : PF 270 พิมจันทรา

สถานที่ก่อสร้าง : หนองแขม กรุงเทพฯ

แบบบ้าน PF 270 พิมจันทรา
งานเสาเข็มเจาะ
ท่านเจ้าของบ้าน ตั้งเสาเอก # สร้างบ้านกรุงเทพและปริมณฑล
งานคาน ชั้นล่าง #สร้างบ้านกรุงเทพและปริมณฑล
งานโครงสร้าง พื้น เสา ชั้นล่าง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ(บางบอน)
ตั้งนั่งร้านรับ คานชั้น 2 #รับสร้างบ้านกรุงเทพ(บางบอน)
งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา ชั้น 1,2 #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานหล่อโครงสร้างบันได ค.ส.ล #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
ติดตั้ง โครงหลังคาเหล็ก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานโครงหลังคาและติดตั้งเชิงชาย #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานมุงกระเบื้องหลังคา และงานก่ออิฐผนัง ชั้นล่าง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
ก่ออิฐผนัง ชั้นล่าง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานก่ออิฐ ผนัง ชั้น 1,2 #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานก่ออิฐ ชั้น 1,2 #รับสร้างบ้านกรุงเทพ (บางบอน)
งานฉาบปูนภายใน #รับสร้างบ้านกรุงเทพ(บางบอน)
งานฉาบปูนผนังภายใน #รับสร้างบ้านกรุงเทพ (บางบอน)
ฉาบปูนผนังภายนอก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
ฉาบปูนผนัง ภายนอก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานฉาบปูน ผนังหน้าบ้าน #รับสร้างบ้านกรุงเทพ
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
งานกระเบื้องห้องน้ำ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ติดตั้ง งานอลูมิเนียม #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
งานฝ้าเพดาน ภายในและงานติตั้งงานอลูมิเนียม #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
งานปูกระเบื้องพื้น โถง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ปูกระเบื้องพื้น โถง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ห้องนอน สวย #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
งานทาสีรองพื้นกันด่าง ผนังภายนอก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ทาสีภายนอก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
งานทาสี ผนังภายนอก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
งานติดตั้งบันไดไม้ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
โถงภายใน กว้าง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
โถง บันได ขึ้น ชั้น 2 #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ห้องน้ำ งามมาก #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ห้องนอนล่าง สวย กว้าง สบาย #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
บันได สวย เงางาม #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
โถง ชั้น 2 กว้างขวาง สะดวกสบาย #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ห้องนอนใหญ่ #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ห้องนอน ชั้นบน กว้าง สวย #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ห้องน้ำ สวย อีกห้อง #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
ห้องน้ำ สวย #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
บันไดไม้ สวย #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน
บ้านเสร็จ สวย #รับสร้างบ้านกรุงเทพ บางบอน