ผลงานสร้างบ้านปี 2012
คุณสุชดา

แบบบ้าน : PF-243 ปรับแบบ

สถานที่ก่อสร้าง : ม.ปัญญาทรัพย์ ถ.พุทธมณฑล สาย 3

งานเสาเข็มเจาะ
งานขุดดิน เทปูนทราย เตรียมงานฐานราก
งานฐานราก
ท่านเจ้าของบ้านตั้งเสาเอก
งานเทคอนกรีตคานชั้นล่าง
งานคานชั้นล่าง
งานพื้นชั้นล่าง
งานคาน พื้น เสา ชั้นล่าง
งานคานชั้น2
คานชั้น2
งานพื้น ชั้น2
งาน คาน พื้น เสา ชั้น 1,2
งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาและงานก่ออิฐ ชั้น1
งานก่ออิฐชั้น2
งานเคาน์เตอร์ครัว หล่อและปูกระเบื้อง
งานมุงกระเบื้องหลังคา
ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน
งานก่ออิฐ ชั้น1,2 และมุงกระเบื้องหลังคา
ม้านั่งเฉลียงหน้าบ้าน
ติดตั้ง หน้าต่างอลูมิเนียม
งานฉาบปูนภายใน
งานฉาบปูนผนัง
งานฉาบปูนภายนอกและติดบัวปูน
ติดตั้งบันไดไม้
งานปูกระเบื้องผนังภายนอก บ้าน
งานฝ้าเพดาน ภายใน
งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นบน
งานภายนอก
งานทาสีภายนอก