ผลงานสร้างบ้านปี 2012
คุณอรพินท์

แบบบ้าน : BF-203

สถานที่ก่อสร้าง : ลาดกระบัง

งานเสาเข็มเจาะและเทปูนทรายรองก้นหลุม
งานคานชั้น 1
งานคาน พื้น เสา ชั้น 2
งานโครงเหล็กหลังคา
มุงหลังคา พร้อมติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน
งานก่ออิฐ ชั้นล่าง
งานก่ออิฐ ชุัน 2
งานฉาบปูนผนังภายใน
งานฉาบปูนภายนอก
ติดตั้งราวกันตก
งานฉาบปูนภายนอกและติดตั้งบัวปูน
งานปูกระเบื้องผนัง
งานปูกระเบื้อง ห้องน้ำ
งานฝ้าเพดานและติดตั้งวงกบอลูมิเนียม
ห้องโถง ติดตั้งช่องแสงอลูมิเนียม ฝ้าเพดาน และทาสีผนัง
ติดตั้งบันไดไม้
งานสี ห้องนอน
บ้านเสร็จสวย
งานทาสีภายนอก
เข้าบ้านกัน ประตูเข้าสู่โถงและรับแขก
ส่วนเตรียมอาหารและทานอาหาร กว้างขวาง
ส่วนครัว
บันได สวย เงางาม
ห้องน้ำน่าใช้
ห้องน้ำ นี้ก็ สวย
บ้านเสร็จพร้อมส่งมอบ