ผลงานสร้างบ้านปี 2012
คุณไชยันต์

แบบบ้าน : PF-265 พิมลดา (BF-3)

สถานที่ก่อสร้าง : ถใอ่อนนุช 66 กรุงเทพฯ

งานเสาเข็มเจาะ
งานขุดดิน เทปูนทราย เตรียมงานฐานราก
งานฐานรากและปรับดิน
งานปูนทรายรองท้องคาน เหล็กเสริมคาน ชั้นล่าง
งานคาน พื้น เสา ชั้นล่าง
งานบ่มเสา หุ้มพลาสติก
งานคาน ชั้น 2 และพื้น ชั้น 2
เทพื้น ห้องน้ำ ชั้น 2
งานคาน พื้น เสา ชั้น1,2
งานก่ออิฐ ชั้นล่าง
งานโครงหลังคา ติดตั้งเชิงชาย
งานก่ออิฐ และมุงกระเบื้องหลังคา
งานฉาบปูนภายใน
งานฉาบปูนภายนอก และติดบัวปูน
งานฝ้าเพดานภายใน
ติดตั้งบันไดไม้
ติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
กระเบื้องพื้น โถง
บ้านสวยเตรียมพร้อมเข้าอยู่