ผลงานสร้างบ้านปี 2010
บ้านคุณทิวา

แบบบ้าน : แบบพิเศษ(แบบของเจ้าของบ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพุทธมณฑลสาย4 นครปฐม

คานคอดิน
คานชั้นสอง
คานชั้นดาดฟ้า
งานก่ออิฐชั้นล่าง
งานก่ออิฐชั้นสองและโครงสร้างหลังคาเหล็ก
งานก่ออิฐ
งานก่ออิฐ2
งานฉาบ
งานฉาบปูนภายนอกและติดตั้งราวกันตกเหล็ก
งานทาสีภานนอกและติดตั้งประตู หน้าต่าง
งานทาสีภายนอก
ติดตั้งประตู หน้าต่าง
บ้านสวย เตรียมส่งมอบ
ส่งตรวจสอบ พร้อมส่งมอบบ้าน