ผลงานสร้างบ้านปี 2010
บ้านคุณวันชัย

แบบบ้าน : แบบพิเศษ ออกแบบใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยโชคชัย4 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
งานฉาบปูนภายนอก
งานมุงหลังคาชั้นบนและฉาบปูน ภายนอกแล้วเสร็จ
งานเคาน์เตอร์ครัว
งานฉาบปูนภายนอก
งานทาสีภายนอก
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ1
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ2
งานรั้วรอบบ้าน
งานมุงหลังคาล่าง
โรงจอดรถ
งานรั้วด้านหลังบ้าน
งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
งานไม้บันได
ฝ้าหลุมซ่อนไฟ ห้องพักผ่อน
งานทาสีภายนอก
งานทาสีภายนอก2
งานฝ้าเพดานภายนอกระบายอากาศ
เก็บรายละเอียด เตรียมส่งมอบ