ผลงานสร้างบ้านปี 2010
บ้านคุณอุษณีย์

แบบบ้าน : PF-219 พิมอุษา (ปรับแบบ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนทุ่งมังกร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

งานโครงสร้าง ชั้น1,ชั้น2 และเสารับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
งานก่ออิฐชั้น1
งานก่ออิฐ และติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ
งานฉาบปูนผนังภายนอกและติดตั้งโครงหลังคา
งานฝ้าเพดานกันชื้นภายนอกและติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม
งานฉาบปูนภายนอกและมุงหลังคา
งานติดตั้งไม้บบันได
งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
งานทาสีภายนอก
บันไดไม้ เคลือบยูรีเทน
ห้องน้ำสวย
บ้านสวยพร้อมส่ง