ผลงานสร้างบ้านปี 2013
บ้านคุณเดโช

แบบบ้าน : PF-265 พิมลดา (BF-3)

สถานที่ก่อสร้าง : ม.กฤษดานคร 19 ไพรเวท พาร์ค อ.คลองหลวง จ.ประทุมธานี

งานมุงกระเบื้องหลังคาและฝ้าระแนงภายนอก
งานฉาบปูนภายนอก
งานพื้น ชั้นล่าง
เดินท่อกันปลวกและฉีด อัดน้ำยากันปลวก
งานเทปูนทรายรองท้องคานและลงเหล็กคานชั้นล่าง
งานคานชั้นล่าง
งานฉาบปูนภายใน
ขุดดิน ตัดเสาเข็ม เตรียมงานฐานราก
งานเสาเข็มตอก
งานคานชั้น 2
งานพื้น ชั้น 2
งานโครงสร้างคาน พื้น เสา และงานก่ออิฐชั้นล่าง
งานก่ออิฐ
งานก่ออิฐ และติดตั้งโครงเหล็กหลังคา
งานมุงกระเบื้องหลังคา
งานติดตั้งราวกันตกเหล็กติดตั้งฝ้าชายคาและติดวงกบกรอบอลูมิเนียม
งานทาสีภายนอกและติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
งานฝ้าเพดานภายในและปูกระเบื้องพื้นโถง
งานติดตั้งบันไดไม้และบานประตูไม้
บ้านเสร็จ สวย