ผลงานสร้างบ้านปี 2016
พันเอกไชยยุทธ, สิบโทชัฐวุฒิ

แบบบ้าน : PF 243 เรือนจิราพร

สถานที่ก่อสร้าง : อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม

งานตอกเสาเข็ม
งานหล่อฐานรากและตอม่อ ยกระดับคาน
งานคาน พื้น เสา ชั้น1 และงานตั้งนั่งร้านรับคานชั้น2
งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา ชั้น1,2
งานโครงหลังคา ติดตั้งเชิงชาย
งานก่ออิฐผนังและมุงกระเบื้องหลังคา
งานก่ออิฐชั้น1,2 และมุงกระเบื้องหลังคา
งานฉาบปูนภายใน
งานฉาบปูนภายนอก และติดบัวปูน
งานฉาบปูนผนังภายนอก
งานฝ้าเพดานภายนอก #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ สวย #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานปูกระเบื้องพื้นและติดตั้งงานฝ้าเพดาน #รับสร้างบ้านนครปฐม
ติดตั้งบันไดไม้ #รับสร้างบ้านนครปฐม
งานติดตั้งราวกันตกเฉลียงพักผ่อน ชั้น 2 #รับสร้างบ้านนครปฐม
โถงทางเดิน ชั้น 2 #รับสร้างบ้านนครปฐม
หน้าบ้าน สวย สมใจท่านเจ้าของบ้าน #รับสร้างบ้านนครปฐม
เฉลียง ทางเข็าบ้าน สวย กว้างขวาง #รับสร้างบ้านนครปฐม
ส่วนพักผ่อน และรับแขก #รับสร้างบ้านนครปฐม
ห้องนอน สวย กว้างสบาย #รับสร้างบ้านนครปฐม
ห้องนอน กว้างสบาย #รับสร้างบ้านนครปฐม
ห้องนอน สวย #รับสร้างบ้านนครปฐม
โถงหน้า บันได ชั้น 2 สวย #รับสร้างบ้านนครปฐม
ห้องน้ำสวย #รับสร้างบ้านนครปฐม
ห้องน้ำ สวยน่าใช้งาน #รับสร้างบ้านนครปฐม
ห้องน้ำ สวย #รับสร้างบ้านนครปฐม
ด้านข้าง ก็สวย #รับสร้างบ้านนครปฐม
บ้านเสร็จ สวย #รับสร้างบ้านนครปฐม