ผลงานสร้างบ้านปี 2009
คุณณัฐเศรษฐ์ สมเสน

แบบบ้าน : -

สถานที่ก่อสร้าง : -