ผลงานสร้างบ้านปี 2012
คุณดนยา

แบบบ้าน : BF-205

สถานที่ก่อสร้าง : ม. กฤษดานคร ถ.พุทธมณฑลสาย 3

งานตอกเสาเข็ม
ขุดดิน งานฐานราก
งานปูนทรายรองท้องคาน เหล็กเสริมคาน ชั้นล่าง
งานคาน ชั้นล่าง เดินท่อกันปลวก
งานฉาบปูนผนัง
งานฉาบปูนภายใน
งานทาสีภายใน
งานทาสีรองพื้นภายนอก
งานบันได ค.ส.ล
งานปูกระเบื้องพื้นโถง ชั้นล่าง
งานปูกระเบื้องพื้นโถง
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ
งานฝ้าเพดานภายในและติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม
งานมุงกระเบื้องหลังคา
งานสีภายนอก
งานหลังคา ก่ออิฐ ชั้นล่าง
ฉาบปูนภายนอก
ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน
ติดตั้งบันไดไม้
ติดตั้งประตูไม้ และไม้บันได
ติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม และติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน
กระเบื้องผนังห้องน้ำ
กระเบื้องห้องน้ำ
งานโครงสร้างชั้น 2
งานโครงเหล็กหลังคา
งานก่ออิฐ ชั้น 1 และ 2