ผลงานสร้างบ้านปี 2015
บ.ลัค สยาม เทรด จำกัด

แบบบ้าน : แบบของเจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง : เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

งานเสาเข็มตอก
งานฐานราก
งานเทปูนทรายรองท้องคาน และลงเหล็กเสริมคาน
งาน คาน พื้น เสา ชั้นล่าง
งาน คาน พื้น เสา ชั้น2
งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้น3 และคาน ค.ส.ล รับโครงหลังคา
งานก่ออิฐ และงานติดตั้งโครงหลังคา
งานฉาบปูนผนังภายใน
งานปูกระเบื้อง ห้องน้ำ
งานฝ้าเพดาน
งานทาสี และงานติดตั้งอลูมิเนียม
งานปูกระเบื้องพื้นโถง และติดตั้งงานอลูมิเนียม
งานติดตั้งสุขภัณฑ์
งานอาคารภายนอก แล้วเสร็จ ส่งมอบเพื่อตกแต่งภายใน