ผลงานสร้างบ้านปี 2014
คุณอุษา,คุณบงกช,คุณภูเบศวร์

แบบบ้าน : แบบบ้านของเจ้าของบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : ถ.วิภาวดีรังสิต 16 กรุงเทพฯ

งานเสาเข็มเจาะและเตรียมงานฐานราก
งานคานชั้นล่าง งานเดินท่อกันปลวกและเดินท่อห้องน้ำชั้นล่าง
งานพื้น เสา ชั้นล่าง และตั้งนั่งร้านรับ คาน ชั้น 2
งานคาน พื้น เสา ชั้น2
งานโครงสร้างคาน พื้น เสา
งานก่ออิฐผนัง
งานก่ออิฐชั้น1,2
งานติดตั้งโครงหลังคา
งานฉาบปูนผนังภายนอก
งานทาสีผนังภายใน งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมและงานฝ้าเพดาน
งานปูกระเบื้องพื้น โถง
งานติดตั้งบันไดไม้
งานทาสีผนังภายนอก