ผลงานสร้างบ้านปี 2009
คุณจิราพร-คุณปฐพี

แบบบ้าน : PF-243 เรือนจิราพร

สถานที่ก่อสร้าง : บางแค กรุงเทพฯ