ผลงานสร้างบ้านปี 2009
คุณพิมพ์ชนก-คุณกฤษ

แบบบ้าน : PF-245 ภูมิธัญภัค

สถานที่ก่อสร้าง : อ.บางกรวย จ.นนทบุรี