ผลงานสร้างบ้านปี 2013
คุณสุภรณ์

แบบบ้าน : PF-263 พิมวดี (BF-1)

สถานที่ก่อสร้าง : ถ. ลาดปลาเค้า 72 กรุงเทพฯ

งานเสาเข็ม
ท่านเจ้าของบ้าน ทำพิธีตั้งเสาเอก
ปรับแต่งหัวเสาเข็มเจาะ
เหล็กเสริมและแบบหล่อ ฐานราก
เทคอนกรีต ฐานราก
ปูนทรายรองท้องคาน และเหล็กเสริมคานคอดิน
งานพื้น ชั้นล่าง
งานเสา ชั้นล่าง หุ้มพลาสติกบ่มคอนกรีต
งานคาน ชั้น2
งานพื้น ชั้น 2
งานเสา ชั้น 2
งานโครงสร้างคาน พื้น เสา และติดตั้งโครงหลังคา
งานมุงกระเบื้องหลังคา
งานก่ออิฐ เทเสาเอ็น ทับหลัง
งานก่ออิฐชั้น1
งานก่ออิฐชั้น2
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ
งานฝ้าเพดานภายใน
งานฝ้าเพดานภายนอก
งานปูกระเบื้องและทาสีภายใน
งานทาส๊ภายนอก
งานบันไดไม้สวย
ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
บ้านเสร็จสวย