ผลงานสร้างบ้านปี 2014
คุณสรรเสริญ

แบบบ้าน : PF-266 พิมอรุณี

สถานที่ก่อสร้าง : ซ.จรัญ 13 บางแค กรุงเทพฯ

งานเสาเข็มเจาะ
งานฐานรากและคานรับโรงจอดรถ
งานคานชั้นล่าง
คานและพื้น ชั้นล่าง
งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้น2
งานก่ออิฐชั้น1,2 และงานโครงหลังคาเหล็ก
งานก่ออิฐและมุงกระเบื้องหลังคา
งานฉาบปูนภายใน
งานฉาบปูนผนังภายนอก
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ
งานปูกระเบื้องพื้น
งานกระเบื้องพื้น โถงชั้นล่าง ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมและงานทาสีรองพื้นปูนใหม่
งานติดตั้งบันไดไม้
งานทาสีผนังภายนอก
บ้านเสร็จสวย