ผลงานสร้างบ้านปี 2010
คุณภัทรวดี

แบบบ้าน : พิเศษ (ออกแบบใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง : ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเสาเข็มเจาะ ปรับปูนทรายรองใต้ฐานราก
งานเสาเข็มเจาะ เตรียมงานฐานราก
งานคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 1
งานเดินท่อและฉีดอัดน้ำยากันปลวก
งานโครงสร้างคานพื้นเสา
งานติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องหลังคา
งานก่ออิฐ
งานผนังฉาบปูนเซาะร่อง
งานก่ออิฐผนัง
งานฉาบปูนผนังภายนอก