ผลงานสร้างบ้านปี 2009
คุณณิชาภา

แบบบ้าน : แบบพิเศษ ออกแบบใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ท่ามอญ จ.นครปฐม